Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Cộng Hòa
Nhà hàng -Chi nhánh
Chang Kang Kung - Hấp Thủy Nhiệt Hong Kong - Cộng Hòa
77 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
68,000 - 500,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0