Chảo Restaurant - Bánh Mì Chảo
Nhà hàng
Chảo Restaurant - Bánh Mì Chảo
31 Trần Quang Diệu, P. 14, Quận 3, TP. HCM
10:00 - 22:00
25,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0