Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
Quán ăn
Cháo Vịt Thanh Đa (Gốc Nhà Lá) - Bình Quới
118 Bình Qưới, P. 27, Bình Thạnh District, TP. HCM
25,000 - 55,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0