Chè 284 - Lê Văn Sỹ
Café/Dessert

Chè 284 - Lê Văn Sỹ

284/18 Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0