Chè Ba Màu - Xôi Xiêm
Quán ăn
Chè Ba Màu - Xôi Xiêm
157 Dương Tử Giang, Quận 5, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0