Chè Ba Màu - Xôi Xiêm
Quán ăn
Chè Ba Màu - Xôi Xiêm
157 Dương Tử Giang, Quận 5, TP. HCM
10,000 - 22,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0