Chè Bánh Lọt
Ăn vặt/vỉa hè

Chè Bánh Lọt

51A Lão Tử, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0