Chè Bưởi Vĩnh Long - Nguyễn Sơn
Món Việt -Chi nhánh
Chè Bưởi Vĩnh Long - Nguyễn Sơn
161 - 163 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0