Chè Cô Kiều
Ăn vặt/vỉa hè
Chè Cô Kiều
33/23 Hoàng Diệu, P. 10, Phú Nhuận, TP. HCM
5,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0