Chè Hiển Khánh
Món Việt
Chè Hiển Khánh
718 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:45
10,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0