Chè Mỹ - Nguyễn Hữu Thọ
Quán ăn -Chi nhánh

Chè Mỹ - Nguyễn Hữu Thọ

A2 Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0