Chè Mỹ - Nguyễn Hữu Thọ
Quán ăn -Chi nhánh
Chè Mỹ - Nguyễn Hữu Thọ
A2 Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. HCM
10:00 - 22:00
9,000 - 30,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0