Chè Mỹ - Nguyễn Văn Lạc
Quán ăn -Chi nhánh
Chè Mỹ - Nguyễn Văn Lạc
9 Huỳnh Tịnh Của, P. 19, Bình Thạnh, TP. HCM
15,000 - 28,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0