Chè Thái Ý Phương
Quán ăn -Chi nhánh
Chè Thái Ý Phương
380 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
18,000 - 33,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0