Chè Thái Ý Phương
Món Thái, Món Á -Chi nhánh
Chè Thái Ý Phương
380 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0