Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
Món Việt -Chi nhánh
Chè Thanh Tâm - Bùi Hữu Nghĩa
98 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Quận 5, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0