Cheers - 18 Bùi Viện
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cheers - 18 Bùi Viện

18 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0