Cheers - 332 Lý Thường Kiệt
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cheers - 332 Lý Thường Kiệt

332 Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0