Cherry House - Trái Cây & Thực Phẩm Sạch
Shop/Cửa hàng
Cherry House - Trái Cây & Thực Phẩm Sạch
51 Hoa Sứ, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
90,000 - 1,700,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0