Chị Phụng - Hủ Tiếu Mỹ Tho
Quán ăn
Chị Phụng - Hủ Tiếu Mỹ Tho
483 Hậu Giang, Quận 6, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0