Chidori - Coffee In Bed - Lam Sơn
Món Nhật, Món Á -Chi nhánh
Chidori - Coffee In Bed - Lam Sơn
25A Lam Sơn, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0