Chuyên Giặt Sấy - Bùi Đình Túy
Giặt ủi -Chi nhánh
Chuyên Giặt Sấy - Bùi Đình Túy
214 Bùi Đình Túy, P. 12, Bình Thạnh, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0