Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Nơ Trang Long
Café/Dessert
Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Nơ Trang Long
2/1A Nơ Trang Long, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
00:01 - 02:00 | 09:00 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0