Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Nguyễn An Ninh
Café/Dessert -Chi nhánh

Ci Cha - Trà Sữa Hongkong - Nguyễn An Ninh

48 Nguyễn An Ninh, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0