Ciao Cafe - Nguyễn Huệ
Café/Dessert -Chi nhánh

Ciao Cafe - Nguyễn Huệ

74 - 76 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
07:00 - 23:00
50,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0