Beefsteak Ciao Vợ Đẹp - Italian Cuisine
Nhà hàng
Beefsteak Ciao Vợ Đẹp - Italian Cuisine
10 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
80,000 - 150,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0