Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 41 Đường Số 385
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 41 Đường Số 385

41 Đường Số 385, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0