Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 45 Thống Nhất
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 45 Thống Nhất

45 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0