Circle K - Bữa Sáng Nestlé - Nguyễn Đình Chiểu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Circle K - Bữa Sáng Nestlé - Nguyễn Đình Chiểu
264 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Quận 3, TP. HCM
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0