Circle K - Bữa Sáng Nestlé - Thảo Điền
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Circle K - Bữa Sáng Nestlé - Thảo Điền
6 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0