Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0175 - 66C Hoàng Diệu 2

66C Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 23:59
5,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0