City Garden Cafe
Món Việt, Món Âu
City Garden Cafe
9 Trương Công Định, Tân Bình, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
40,000 - 75,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0