Cô Năm - Cút Chiên Bơ
Bistro
Cô Năm - Cút Chiên Bơ
54 Đồng Nai, P. 15, District 10, TP. HCM
 14:00 - 20:00
 5,000 - 15,000
Shipping fee
6,500đ/km [?]
Service by
Now
Chuẩn bị
30 Min
Đặt món tại Cô Năm Cút Chiên Bơ giao hành nhanh chóng đến tận nơi khách hàng!
Order group
Order created by
x
The more people order in a group,
the more convenient and faster.
Sub total
0
Delivery fee (Est.)
6,500đ/km [?]
Input discount code in complete step
Total
 0
Place your order.