Co.op Food - Nguyễn Bá Tòng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Co.op Food - Nguyễn Bá Tòng

33 - 35 Nguyễn Bá Tòng, P. Tân Thành, Tân Phú, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0