Cô Quyên Xứ Quảng - Các Món Quảng - Hồ Biểu Chánh
Quán ăn -Chi nhánh
Cô Quyên Xứ Quảng - Các Món Quảng - Hồ Biểu Chánh
62 Hồ Biểu Chánh, P. 11, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0