Coconino - Tea & Cheese - Lê Trọng Tấn
Café/Dessert -Chi nhánh
Coconino - Tea & Cheese - Lê Trọng Tấn
344 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
7,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0