Coconino - Tea & Cheese - Lê Trọng Tấn
Café/Dessert -Chi nhánh
Coconino - Tea & Cheese - Lê Trọng Tấn
344 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
7,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0