Coconut & Pumpkin - Cafe & Ăn Vặt Châu Văn Liêm
Café/Dessert -Chi nhánh
Coconut & Pumpkin - Cafe & Ăn Vặt Châu Văn Liêm
85 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0