Cocoxim - Vị Ngon Xứ Dừa
Shop/Cửa hàng

Cocoxim - Vị Ngon Xứ Dừa

62 Trần Huy Liệu, P. 12, Phú Nhuận, TP. HCM
16,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0