Coffee Giải Khát - Gò Dầu
Café/Dessert

Coffee Giải Khát - Gò Dầu

305 Gò Dầu, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
15,000 - 18,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0