Cơm Gà Xối Mỡ Chị Tuyết
Quán ăn
Cơm Gà Xối Mỡ Chị Tuyết
916 Hậu Giang, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0