Cơm Gà Xối Mỡ - Hải Thượng Lãn Ông
Quán ăn
Cơm Gà Xối Mỡ - Hải Thượng Lãn Ông
196 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, TP. HCM
20,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0