Cơm Gà Xối Mỡ - Shop Online
Shop Online

Cơm Gà Xối Mỡ - Shop Online

159/90/88 Trần Văn Đang, P. 11, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0