Món Việt, Món Miền Nam
Cơm Mẹ Nấu - Xô Viết Nghệ Tĩnh
554 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0