Thiên Lý - Cơm Niêu Singapore - Cửu Long
Quán ăn -Chi nhánh
Thiên Lý - Cơm Niêu Singapore - Cửu Long
87A Cửu Long, P. 15, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 11:30 | 16:00 - 21:30
25,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0