Thiên Lý - Cơm Niêu Singapore - Cửu Long
Singapore, Món Á -Chi nhánh
Thiên Lý - Cơm Niêu Singapore - Cửu Long
87A Cửu Long, P. 15, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0