Cơm Tấm 24 - Thoại Ngọc Hầu
Quán ăn -Chi nhánh

Cơm Tấm 24 - Thoại Ngọc Hầu

173/24 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0