Cơm Tấm 449 An Dương Vương
Món Việt
Cơm Tấm 449 An Dương Vương
449 An Dương Vương, P. 3, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
22,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0