Cơm Tấm Bụi Sài Gòn - Thạch Thị Thanh
Quán ăn
Cơm Tấm Bụi Sài Gòn - Thạch Thị Thanh
100 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0