Cơm Tấm Cô Út - Đoàn Văn Bơ
Món Việt
Cơm Tấm Cô Út - Đoàn Văn Bơ
001 Chung Cư Nhà Cháy, Đoàn Văn Bơ, P. 12, Quận 4, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0