Cơm Tấm Kiều Giang - Trần Quang Khải
Quán ăn -Chi nhánh
Cơm Tấm Kiều Giang - Trần Quang Khải
192E Trần Quang Khải, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0