Cơm Tấm Kiều Giang - Trần Quang Khải
Quán ăn -Chi nhánh
Cơm Tấm Kiều Giang - Trần Quang Khải
192E Trần Quang Khải, District 1, TP. HCM
07:00 - 22:00
28,000 - 55,000
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0