Cơm Tấm Mai - Dương Đình Hội
Món Việt
Cơm Tấm Mai - Dương Đình Hội
246 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
12:00 - 21:00
20,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0