Cơm Tấm Mommy - Năm Châu
Quán ăn
Cơm Tấm Mommy - Năm Châu
60 Năm Châu, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
17,000 - 32,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0