Cơm Tấm Nhi - Đoàn Văn Bơ
Món Việt
Cơm Tấm Nhi - Đoàn Văn Bơ
22 Đoàn Văn Bơ, P. 9, Quận 4, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0