Cơm Tấm Thành Công - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Cơm Tấm Thành Công - Shop Online

114 Nhất Chi Mai, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
28,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0