Cơm Tấm Thuận Kiều - Thuận Kiều
Quán ăn -Chi nhánh
Cơm Tấm Thuận Kiều - Thuận Kiều
54 Thuận Kiều, P. 4, Quận 11, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 20:30
20,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0